Wolseley 3000

Komplet bil til restaurering. Samme motor som Austin Healey 3000..